Bel +31(0)30 634 65 80 info@osg-vvaa.nl

Ons cursusaanbod

Reanimatie

Cursussen binnen het onderdeel Reanimatie zijn bij OSG veelgevraagd. Het opleidingsinstituut biedt een ruim aanbod van reanimatiecursussen op verschillende niveaus aan.

Voor elke cursus reanimatie zijn de leerdoelen duidelijk gesteld en afgestemd op het werkterrein van de cursist. De volgende cursussen vallen binnen Reanimatie: Pediatric Basic Life Support (PBLS), Basic Life Support / AED (BLS/AED), Immediate Life Support (ILS) en Advanced Life Support (ALS). De cursus Reanimatie is praktisch van aard. De gekwalificeerde docenten geven volop aandacht aan het oefenen van de vaardigheden. Al het bij OSG gegeven onderwijs in reanimatie staat onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).


Aanbod

Advanced Life Support (ALS)
Beschikbare data (7)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 14-6-2018 - 15-6-2018 € 995,- Neem contact op CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 5-7-2018 - 6-7-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 30-8-2018 - 31-8-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 20-9-2018 - 21-9-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 11-10-2018 - 12-10-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 8-11-2018 - 9-11-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 13-12-2018 - 14-12-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Basic Life Support / AED (BLS/AED)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Immediate Life Support (ILS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Pediatric Basic Life Support (PBLS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Spoedeisende Geneeskunde

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, tandartsen en forensisch artsen. De cursus leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van deze beproefde systematiek biedt de volgende voordelen:

 • U stelt een (potentieel) levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg. Van ambulanceverpleegkundige tot aan de specialist.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen vroegtijdig en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de desbetreffende arts. De cursus op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde omvat theorie, praktische vaardigheden en scenariotraining.


Aanbod

Bedrijfsartsen
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 28-11-2018 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Forensisch Artsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Fysiotherapeuten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Huisartsen
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 6-11-2018 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Revalidatieartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Spoed in de praktijk
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tandartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Specialisaties

Opleidingsinstituut OSG speelt in op de actualiteit. Dit doet OSG door cursussen aan te bieden die raakvlakken hebben met medische aspecten en medische hulpverlening. Door het gevarieerde cursusaanbod kunnen doelgroepen worden bediend op een voor hun specifiek werkterrein.

Verschillende specialisaties die nu door OSG worden aangeboden zijn Advanced HazMat Life Support (AHLS), LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen, Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO), Mulitidisciplinaire inzet bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS), Modified Early Warning System (MEWS) en Teamtraining (CRM). De cursussen, materialen en protocollen zijn afgestemd op de leerbehoeften van de cursisten. Daardoor is er direct aansluiting op de dagelijkse werkzaamheden.


Aanbod

Advanced Hazmat Life Support (AHLS)
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 27-9-2018 - 28-9-2018 € 995,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 22-11-2018 - 23-11-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 19-12-2018 - 20-12-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO)
Beschikbare data (4)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 8-6-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 12-9-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 16-11-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 7-12-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Modified Early Warning System (MEWS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Teamtraining (CRM)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Themabijeenkomsten en events
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Instructeur

Opleidingsinstituut OSG verzorgt ook cursussen voor instructeurs. De hoogwaardige kwaliteit van de instructeurscursussen is een begrip geworden in Nederland. Tijdens de cursussen worden de deelnemers intensief begeleid. Nadat men een instructeurscursus met goed gevolg heeft afgelegd, is men in staat om voor het desbetreffende onderdeel als instructeur op te treden.

Er is keuze uit vier instructeurscursussen: Instructeur Basic Life Support , Generic Instructor Course, Didactische Cursus voor Instructeurs en Instructeur Pediatric Basic Life Support. De cursussen zijn bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen. Instructeur BLS en Instructeur PBLS zijn daarnaast bestemd voor instructeurs EHBO.


Aanbod

Bijscholing ALS/ILS Full Instructor
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Didactische Cursus Instructeurs (DCI)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Generic Instructor Course (GIC)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Generic Instructor Course 29-11-2018 - 30-11-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Basic Life Support (BLS-AED)
Beschikbare data (8)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 25-9-2018 - 26-9-2018 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 20-11-2018 - 21-11-2018 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 1-6-2018 € 190,- Neem contact op CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 4-7-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 5-9-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 1-10-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 6-11-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 10-12-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Pediatric Basic Life Support (Instructeur PBLS)
Beschikbare data (8)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 26-9-2018 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 21-11-2018 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 1-6-2018 € 80,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 4-7-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 5-9-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 1-10-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 6-11-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 10-12-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN

Opleiding Doktersassistent

In mei 2018 start OSG met MBO-4 opleiding tot doktersassistent (volgens de derde leerweg). OSG heeft hiervoor met een team van deskundigen de compacte opleiding Doktersassistent ontwikkeld, waardoor het diploma binnen één jaar kan worden behaald. Dit diploma is erkend door het Ministerie van OCW.

De opleiding tot doktersassistent is vooral bedoeld voor gemotiveerde volwassenen die voor het mooie en verantwoordelijke beroep doktersassistent kiezen. Er is een dag- en een avond opleiding: één dag of twee avonden contactonderwijs per week aangevuld met thuisstudie en stagedagen. Naast de theorie staan bij deze opleiding doktersassistent praktijk en het leren van vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn, centraal. Er wordt gewerkt met docenten die nog dagelijks in de praktijk actief zijn.

Waarom opleiding Doktersassistent bij OSG

 • OSG is een gerenommeerd opleidingsinstituut binnen de geneeskunde
 • Opleidingskosten voor de opleiding Doktersassistent zijn inclusief cursusmateriaal, stagebegeleiding, examengeld en training
 • OSG kent een breed netwerk van huisartsen en heeft ervaren docenten met actuele praktijkervaring

Inhoud opleiding Doktersassistent

Tijdens de opleiding Doktersassistent worden onder andere de volgende vakken behandeld:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie
 • Triage
 • Medische terminologie
 • Voorlichting
 • Geneesmiddelenleer
 • Instrumentenkennis
 • Medisch-technische vaardigheden
 • Wondverzorging
 • Methodiek
 • Management.

Voor het verkrijgen van het diploma heeft de overheid ook eisen opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zullen eveneens gedurende contacturen behandeld worden.


Aanbod

Folder Opleiding Doktersassistent
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Open dag
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.